top of page

Technisch Advies in het Kader van Gerechtelijke Procedures

In het kader van geschillen over het gebruik van computersystemen, treden wij als IT-expert op en helpen wij een bedrijf met het verzamelen en opstellen van de technische bewijsvoering van zijn claim, onder de vorm van een eenzijdig deskundige verslag.  

Een nauwkeurig en relevant eenzijdig  deskundigenverslag kan een belangrijke bijdrage leveren aan de zaak van de betrokken partij  en de uitkomst van het geschil erg bepalend beïnvloeden.

 

Dit technische advies heeft betrekking op de volgende domeinen:

  • Conformiteit van het gebrekkige computersysteem met de overeengekomen contractuele bepalingen en de regels der kunst​

  • Corruptie van computersystemen, als gevolg van ongeoorloofde toegang of frauduleus gebruik van het systeem en zijn gegevens

    • Verlies, diefstal, vernietiging van gegevens​

    • Sabotage en kwaadwillige beschadiging van data-integriteit

  • Intellectuele eigendom en inbreuk op het auteursrechten

  • Identiteitsdiefstal

  • degradatie van computersystemen in productieomgevingen en evaluatie van de potentiële [negatieve] impact op de economische activiteit van het bedrijf

bottom of page